PHẬT A DI ĐÀ

KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

 •   08/10/2018 08:11:00 PM
 •   Đã xem: 4287
 •   Phản hồi: 0

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Phó Chúc Để Tế Độ Cho Nhân Thiên

 •   04/07/2018 10:14:00 PM
 •   Đã xem: 3911
 •   Phản hồi: 0

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển hạ - Phẩm thứ mười ba

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Nói Về Lợi Ích Được Nghe, Được Thấy Bồ Tát Địa Tạng

 •   04/07/2018 07:56:00 PM
 •   Đã xem: 3636
 •   Phản hồi: 0

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển hạ - Phẩm thứ mười hai

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Nói Về Địa Thần Hộ Pháp

 •   04/07/2018 05:15:00 PM
 •   Đã xem: 4231
 •   Phản hồi: 0

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển hạ - Phẩm thứ mười một

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

So Sánh Nhân Duyên Công Đức Của Sự Bố Thí

 •   04/07/2018 08:17:00 AM
 •   Đã xem: 3541
 •   Phản hồi: 0

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển hạ - Phẩm thứ mười

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Xưng Niệm Danh Hiệu Của Chư Phật

 •   03/07/2018 09:02:00 PM
 •   Đã xem: 3918
 •   Phản hồi: 0

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển trung - Phẩm thứ chín

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Các Vua Diêm La Tán Dương Công Đức

 •   03/07/2018 06:35:00 PM
 •   Đã xem: 3828
 •   Phản hồi: 0

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển trung - Phẩm thứ tám

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Lợi Ích Cho Kẻ Còn Người Mất

 •   03/07/2018 04:32:00 PM
 •   Đã xem: 3682
 •   Phản hồi: 0

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển trung - Phẩm thứ bảy

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Đức Như Lai Tán Thán Công Đức Của Bồ Tát Địa Tạng

 •   03/07/2018 10:21:00 AM
 •   Đã xem: 4028
 •   Phản hồi: 0

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển trung - Phẩm thứ sáu

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Tên Của Các Địa Ngục

 •   02/07/2018 09:05:00 PM
 •   Đã xem: 4161
 •   Phản hồi: 0

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển trung - Phẩm thứ năm

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Nói Về Nghiệp Cảm Của Chúng Sinh Ở Trong Cõi Nam Diêm Phù Đề

 •   02/07/2018 10:22:00 AM
 •   Đã xem: 3818
 •   Phản hồi: 0

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển thượng - Phẩm thứ tư

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Nói Rõ Về Những Nghiệp Duyên Của Các Chúng Sinh

 •   02/07/2018 09:18:00 AM
 •   Đã xem: 3365
 •   Phản hồi: 0

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển thượng - Phẩm thứ ba

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Phân Thân Hội Họp

 •   01/07/2018 10:45:00 AM
 •   Đã xem: 3361
 •   Phản hồi: 0

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển thượng - Phẩm Thứ hai

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Thần thông thuyết pháp trên cung trời đao lợi

 •   01/07/2018 08:18:00 AM
 •   Đã xem: 3808
 •   Phản hồi: 0

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển thượng ( phẩm thứ nhất )

kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng

Phần Nghi Lễ

 •   30/06/2018 09:14:00 AM
 •   Đã xem: 3530
 •   Phản hồi: 0

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Phần nghi lễ

phật di lặc

Ý NGHĨA TRANH THÊU PHẬT DI LẶC

 •   21/03/2018 10:21:00 AM
 •   Đã xem: 3502
 •   Phản hồi: 0

phật di lặc

Ý nghĩa tết Phật Di Lặc

 •   02/02/2018 07:46:00 PM
 •   Đã xem: 3242
 •   Phản hồi: 0

Tết sum họp, tết vui vẻ, tết đoàn tụ gia đình là ngày tết PHẬT DI LẶC mà dân gian kể lại và mỗi người có cảm nhận khác nhau. Vậy ý nghĩa tết PHẬT DI LẶC là gì ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây